Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

projekti u realizaciji

Turistička signalizacija za označavanje biciklističkih ruta

Kulturni i ruralni turizam, seoski turizam, vinski turizam, pešačenje uz reku, vožnja kanuom, rečna krstarenja i cikloturizam postaju sve popularniji vidovi provođenja slobodnog vremena. A jedan od najomiljenijih načina putovanja u Evropi danas je upravo cikloturizam – primera radi, oko 2,5 miliona Nemaca godišnji odmor provodi isključivo na biciklu.
Prema podacima Evropske biciklističke federacije (ECF) cikloturizam u Evropi predstavlja krupan generator ekonomskog razvoja:

  • 2,8 milijardi biciklističkih putovanja godišnje, od toga 25,6 miliona sa noćenjem
  • Prosečna dnevna potrošnja jednog cikloturiste iznosi oko 16 evra
  • Za putovanja sa noćenjem procenjena potrošnja je 350 evra po putovanju
  • Ukupni ekonomski impakt cikloturizma u Evropi je 54 milijardi evra godišnje

EuroVelo je biciklistička mreža sastavljena od 15 dugih ruta koje pokrivaju i povezuju čitav evropski kontinent. Mrežu je osmislila, i razvija je, Evropska biciklistička federacija sa sedištem u Briselu. EuroVelo rute su namenjene cikloturistima, ali i lokalnom stanovništvu u smislu dnevnih putovanja do škole ili posla (komjuting).
EuroVelo mreža ima ukupnu dužinu od oko 70.000 km, a procenjuje se da generiše 42 miliona putovanja godišnje, kao i ekonomsku korist u vrednosti od 5 milijardi evra. Za period posle kompletnog završetka mreže procene su još ambicioznije: previđa se direktna korist od 7 milijardi evra, 14,5 miliona biciklista, i generisanje 45 miliona evra od dnevnih putovanja (Studija Piket, 2012 ).
Kroz Republiku Srbiju prolaze tri EuroVelo rute: 6, 11 i 13.

MHM-projekt d.o.o. Novi Sad u periodu od 2009. godine aktivno učestvuje u trasiranju biciklističkih ruta i izradi odgovarajućih Elaborata, izradi projekata turističke signalizacije za njihovo označavanje, izradi elaborata za izgradnju i postavljanje odmorišta i druge prateće opreme. Pored gore navedenih EuroVelo ruta učestvovali smo i u izradi i trasiranju međunarodne Savske biciklističke rute, međunarodne biciklističe rute Evropski Amazon na područjima Grada Sombora i Opštine Apatin, Jezerske rute u Sremu i dr.

Delatnosti poslovanja

Kontakt podaci