Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

projekti u realizaciji

Projekti Provere bezbednosti saobraćaja - PBS

Provera bezbednosti saobraćaja na putevima se sprovodi po osnovu stava 2, člana 89 važećeg Zakona o putevima, kojim je predviđena obaveza upravljača javnog puta da obezbedi proveru bezbednosti saobraćaja na putu i to: periodične provere državnih puteva I reda najmanje jednom u periodu od pet godina, ciljane provere za deonice javnih puteva najvećeg rizika, prema mapi rizika puteva i ulica. Provera bezbednosti saobraćaja je:

  • Sistematska metoda, što znači da je sveobuhvatna i sprovedena na metodološki način;
  • Nezavisna procedura, što znači da PBS vrši nezavisno i nepovezano lice ili lica sa procesom upravljanja puteva, sa iskustvom u polju bezbednosti putne infrastrukture, saobraćajnog inženjerstva, ponašanja učesnika u saobraćaju i projektovanja puteva;
  • Procedura koja se sprovodi na postojećim putevima;
  • Proaktivna procedura, što znači da je to preventivna aktivnost koja se provodi sa ciljem identifikacije nedostataka na putnoj infrastrukturi radi njihovog otklanjanja.

Osnovni cilj usluga PBS jeste identifikacija nedostataka na putu koji mogu imati implikacije po bezbedno odvijanje saobraćaja, procena rizika koji ti nedostaci emituju na učesnike u saobraćaju, i predlaganje praktičnih mera radi eliminisanja ili ublažavanja rizika/posledica koji svaki identifikovani nedostatak u okviru projekta može imati na učesnike u saobraćaju.

MHM-projekt d.o.o. je za potrebe upravljača državnih puteva, Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, u periodu od 2016. godine, izvršio Provere bezbednosti saobraćaja – PBS na više od 500km autoputeva i državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji.

U postizanju gore navedenih ciljeva u okviru realizacije PBS za potrebe upravlja državnih puteva su, između ostalih, izvršene sledeće aktivnosti:

  • Identifikovani su nedostaci na izabranim deonicama puteva koji su predmet provere, a koji mogu dovesti do nastanka saobraćajnih nezgoda;
  • Opisani su potencijalni rizici svakog identifikovanog problema po učesnike u saobraćaju;
  • Predložene su mere radi eliminacije i ublažavanja uočenih problema, pri čemu su posebno naglašene i identifikovane one koje iziskuju niska finansijska sredstva a čiji je efekat visok, u smislu koristi po učesnike u saobraćaju i njihovu bezbednost prilikom učešća u saobraćaj;
  • Pripremljena je procena troškova za predložene mere.

Provera bezbednosti saobraćaja je izvršena u skladu sa metodologijama koje su sadržane u okviru sledećih međunarodno priznatih uputstava:

  • ROAD SAFETY INSPECTION MANUAL, South East Europe Transport Observatory (SEETO), EC/SEETO, 2009, revised version 2016.
  • ROAD SAFETY INSPECTION GUIDELINE, World Road Association (PIARC), Paris, 2007, revised version 2012.

Delatnosti poslovanja

Kontakt podaci