Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

projekti u realizaciji

Ispitivanje uticaja puta na nastanak i posledice saobraćajne nesreće

Projekti Nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima na državnim putevima.

Nezavisna ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima se sprovodi po osnovu člana 91 važećeg Zakona o putevima, kojim je predviđena obaveza upravljača javnog puta da obezbedi nezavisnu ocenu doprinosa javnog puta nastanku, odnosno posledicama saobraćajne nezgode, u roku od 30 dana od dana prijema izveštaja o saobraćajnoj nezgodi od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Upravljač puta dužan je da formira nezavisni stručni tim koji će izaći na lice mesta, sagledati okolnosti i tragove nastanka nezgode i predložiti mere za prevenciju saobraćajnih nezgoda na tom delu puta, i o tome sačiniti izveštaj.

Nezavisne ocene saobraćajnih nezgoda podrazumevaju sistematski pristup u proučavanju uzroka i okolnosti koji su doveli do nastanka nezgode sa smrtnim ishodom, i koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa putem. Cilj analize je da se pronađe sled događaja koji je doveo do nastanka nezgode, primarno usmeren ka uočavanju nedostataka puta kao faktora bezbednosti saobraćaja. Projekat treba da obezbedi predlog mera koje doprinose poboljšanju identifikovanih opasnih mesta, odnosno deonica, na kojima će, nakon implementacije, biti podignut nivo bezbednosti saobraćaja na državnim putevima u Republici Srbiji.

MHM-projekt d.o.o. je za potrebe upravljača državnih puteva, Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, u periodu od 2015. godine, izradio odgovarajuće izveštaje Nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima na više od 300 lokacija na državnim putevima u Republici Srbiji.

Izrađeni Izveštaji nezavisnih ocena, između ostalog, sadrže analizu faktora bezbednosti saobraćaja koje čine: čovek-vozilo-put-okolina, sa posebnim osvrtom na uticaj puta i njegov doprinos nastanku i posledicama saobraćajne nezgode, kao i detaljan predlog mera za sprečavanje sličnih tipova (vrsta) nezgoda na posmatranoj lokaciji, dok rezultati analiza imaju za cilj da unaprede kvalitet projektovanja puteva u Republici Srbiji.

Delatnosti poslovanja

Kontakt podaci