Adresa

Jovana Popovića 40, Novi Sad

TELEFON

+381-21-403049

E-MAIL ADRESA

office@mhm-projekt.rs

Author Archives: mhmprojewebsite

projekti u realizaciji Turistička signalizacija za označavanje biciklističkih ruta Kulturni i ruralni turizam, seoski turizam, vinski turizam, pešačenje uz reku, vožnja kanuom, rečna krstarenja i cikloturizam postaju sve popularniji vidovi provođenja slobodnog vremena. A jedan od najomiljenijih načina putovanja u Evropi danas je upravo cikloturizam – primera radi, oko 2,5 miliona Nemaca godišnji odmor provodi isključivo na biciklu.Prema podacima Evropske biciklističke federacije (ECF) cikloturizam u Evropi predstavlja krupan generator ekonomskog razvoja: 2,8 milijardi biciklističkih putovanja godišnje, od toga 25,6 miliona sa noćenjem Prosečna dnevna potrošnja jednog cikloturiste iznosi oko 16 evra Za putovanja sa noćenjem procenjena potrošnja je 350 evra po putovanju Ukupni ekonomski impakt cikloturizma u Evropi je 54 milijardi evra godišnje EuroVelo je biciklistička mreža sastavljena od 15 dugih ruta koje pokrivaju i povezuju čitav evropski kontinent. Mrežu je osmislila, i razvija je, Evropska biciklistička federacija sa sedištem u Briselu. EuroVelo rute su namenjene cikloturistima, ali i lokalnom…

Read more

projekti u realizaciji Brza saobraćajnica Sombor-Kikinda Prostorni plan područja posebne namene (PPPPN) infrastrukturnog koridora granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg)-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran-Bečej-Kikinda-granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo). Nazad na projekte Delatnosti poslovanja Odeljenje za finansije i opšte poslove Odeljenje za saobraćajnice Odeljenje za saobraćaj Odeljenje za hidrotehniku i ekologiju Odeljenje za istražne radove i laboratorijska ispitivanja Odeljenje za konstrukcije i arhitekturu Odeljenje za geodeziju Kontakt podaci Jovana Popovića 40, Novi Sad +381-21-403049 office@mhm-projekt.rs Stranice Početna Delatnosti Reference O nama Kontakt

projekti u realizaciji Projekti tehničkog regulisanja saobraćaja Projektima tehničkog regulisanja saobraćaja na državnim putevima, u okviru naselja, obezbeđuje se osnova za: postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije na odsecima državnih puteva u zonama naselja; jedinstven pristup rešavanju problema u saobraćaju na svakom pojedinačnom, ali i mreži državnih puteva; stvaranje uslova za jasno definisanje nadležnosti nad predviđenom saobraćajnom signalizacijom na svakom državnom putu; stvaranje uslova za formiranje sistema koji će omogućiti upravljaču puta efikasniji način održavanja saobraćajne signalizacije na državnim putevima i praćenje njenih izmena. Cilj svih mera i aktivnosti u okviru projekata ove vrste je, da se u skladu sa specifičnostima putne mreže u naseljima i povezanih saobraćajnih zahteva, koji se odnose na lokalni i tranzitni saobraćaj, izvrši maksimizacija efikasnosti saobraćajnog sistema, uz povećanje protočnosti i istovremenim povećanjem stepena bezbednosti saobraćaja.Sa aspekta upravljanja, cilj je, da se da se održavanje saobraćajne signalizacije na odsecima državnih puteva koji prolaze kroz naselja, preda na…

Read more

projekti u realizaciji Projekti Provere bezbednosti saobraćaja – PBS Provera bezbednosti saobraćaja na putevima se sprovodi po osnovu stava 2, člana 89 važećeg Zakona o putevima, kojim je predviđena obaveza upravljača javnog puta da obezbedi proveru bezbednosti saobraćaja na putu i to: periodične provere državnih puteva I reda najmanje jednom u periodu od pet godina, ciljane provere za deonice javnih puteva najvećeg rizika, prema mapi rizika puteva i ulica. Provera bezbednosti saobraćaja je: Sistematska metoda, što znači da je sveobuhvatna i sprovedena na metodološki način; Nezavisna procedura, što znači da PBS vrši nezavisno i nepovezano lice ili lica sa procesom upravljanja puteva, sa iskustvom u polju bezbednosti putne infrastrukture, saobraćajnog inženjerstva, ponašanja učesnika u saobraćaju i projektovanja puteva; Procedura koja se sprovodi na postojećim putevima; Proaktivna procedura, što znači da je to preventivna aktivnost koja se provodi sa ciljem identifikacije nedostataka na putnoj infrastrukturi radi njihovog otklanjanja. Osnovni cilj usluga…

Read more

projekti u realizaciji Ispitivanje uticaja puta na nastanak i posledice saobraćajne nesreće Projekti Nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima na državnim putevima. Nezavisna ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima se sprovodi po osnovu člana 91 važećeg Zakona o putevima, kojim je predviđena obaveza upravljača javnog puta da obezbedi nezavisnu ocenu doprinosa javnog puta nastanku, odnosno posledicama saobraćajne nezgode, u roku od 30 dana od dana prijema izveštaja o saobraćajnoj nezgodi od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Upravljač puta dužan je da formira nezavisni stručni tim koji će izaći na lice mesta, sagledati okolnosti i tragove nastanka nezgode i predložiti mere za prevenciju saobraćajnih nezgoda na tom delu puta, i o tome sačiniti izveštaj. Nezavisne ocene saobraćajnih nezgoda podrazumevaju sistematski pristup u proučavanju uzroka i okolnosti koji su doveli do nastanka nezgode sa smrtnim ishodom, i koji su u direktnoj ili…

Read more

projekti u realizaciji Merenje defleksija Nosivost postojeće kolovozne konstrukcije određuje se na osnovu merenja defleksija. Merenje ugiba (defleksija) kolovozne konstrukcije, vrši se deflektometrom sa padajućim teretom FWD Merenje se vrši na mernim mestima (poprečnim presecima), najčešće u tragu desnog točka posmatrajući u smeru kretanja, na svakoj saobraćajnoj traci posebno, na odgovarajućem rastojanju (merni interval najčešće iznosi 50m). Na svakom mernom mestu se vrše 3 merenja (udarca). Merenje se vrši upotrebom odgovarajuće dinamičke sile koja se prenosi na kolovoz preko kružne ploče prečnika 300 mm. Ugibi se mere geofonima postavljenim u centru kružne ploče i na odstojanjima od 200, 300, 450, 600, 900, 1200, 1500 i 1800 mm od centra kružne ploče. Tokom merenja defleksija, pored merenja temperature površine kolovoza senzorom na deflektometru, vrši se i direktno merenje temperature prema proceduri datoj u dokumentu “LTPP Manual for Falling Weight Deflectometer Measurement Operational Field Guidelines”, Version 3.1, August 2000, pripremljenom od strane…

Read more

projekti u realizaciji Brojači biciklističkog saobraćaja Kulturni i ruralni turizam, seoski turizam, vinski turizam, pešačenje uz reku, vožnja kanuom, rečna krstarenja i cikloturizam postaju sve popularniji vidovi provođenja slobodnog vremena. A jedan od najomiljenijih načina putovanja u Evropi danas je upravo cikloturizam – primera radi, oko 2,5 miliona Nemaca godišnji odmor provodi isključivo na biciklu.Prema podacima Evropske biciklističke federacije (ECF) cikloturizam u Evropi predstavlja krupan generator ekonomskog razvoja: 2,8 milijardi biciklističkih putovanja godišnje, od toga 25,6 miliona sa noćenjem Prosečna dnevna potrošnja jednog cikloturiste iznosi oko 16 evra Za putovanja sa noćenjem procenjena potrošnja je 350 evra po putovanju Ukupni ekonomski impakt cikloturizma u Evropi je 54 milijardi evra godišnje EuroVelo je biciklistička mreža sastavljena od 15 dugih ruta koje pokrivaju i povezuju čitav evropski kontinent. Mrežu je osmislila, i razvija je, Evropska biciklistička federacija sa sedištem u Briselu. EuroVelo rute su namenjene cikloturistima, ali i lokalnom stanovništvu u smislu…

Read more

projekti u realizaciji Projekti revizije bezbednosti saobraćaja Revizija bezbednosti saobraćaja se sprovodi po osnovu stava 1, člana 89 važećeg Zakona o putevima, kojim je predviđena obaveza upravljača javnog puta da da obezbedi reviziju projekata državnog puta I reda sa aspekta bezbednosnih karakteristika puta za sve projekte izgradnje novog puta i za projekte rekonstrukcije postojećeg puta, u svim fazama projektovanja, neposredno pre puštanja puta u eksploataciju i najkasnije šest meseci posle puštanja puta u eksploataciju. Revizija bezbednosti saobraćaja je: Sistematska metoda, što znači da je sveobuhvatna i sprovedena na metodološki način; Nezavisna procedura, što znači da RBS vrši nezavisno i nepovezano lice ili lica sa procesom upravljanja puteva, sa iskustvom u polju bezbednosti putne infrastrukture, saobraćajnog inženjerstva, ponašanja učesnika u saobraćaju i projektovanja puteva; Procedura koja se sprovodi na projektima i tehničkoj dokumentaciji; Proaktivna procedura, što znači da je to preventivna aktivnost koja se provodi sa ciljem identifikacije nedostataka na putnoj…

Read more

Realizovani projekti Rekonstrukcija trga kod pijace u Kikindi Izradom tehničke dokumentacije (IDR, IDP I PZI) za rekonstrukciju navedenog dela centra naselja kao užeg gradskog centra definisane su mere intervencije na postojećoj fizičkoj strukturi stvarajući određeni duh mesta i odgovarajuće ambijentalne celine. Jedinstvenim tretiranjem čitavog prostora, arhitektonskim oblicima, upotrebljenim materijalima i bojama, uspostavljena je estetska i vizuelna celina prostora sa postojećom pešačkom zonom, te nije narušen ambijent zaštićenog jezgra. Postojeća namena površine navedenog lokaliteta zadržana je kao pešačka zona, odnosno kao otvoreni prostor za okupljanje. Oblikovanje i funkcija imaju pečat sadašnjeg vremena. Sa objektima koji imaju spomenička svojstva u okruženju čine skladnu celinu.Materijalizacijom i načinom popločanja ostvarena je veza urbane celine postojećeg Trga srpskih dobrovoljaca i pijace kao i dela Dositejeve ulice. Popločanje granitnim pločanama u nekoliko tonova iste boje je prilagođeno odvijanju različitih dešavanja i programa. Uređenje pešačkih staza i platoa je u funkciji vođenja, razdvajanja i obeležavanja različitih namena…

Read more

Realizovani projekti Turbo kružna raskrsnicaNovi Sad Turbo kružna raskrsnica je posebna vrsta višetračne kružne raskrsnice, pri kojoj su neki saobraćajni tokovi međusobno odvojeni. Glavna prednost turbo kružne raskrsnice u poređenju sa „običnom“ dvotračnom kružnom raskrsnicom je manji broj konfliktnih tačaka ukrštanja koja je ostvarena odvojenim vođenjem pojedinačnih saobraćajnih tokova. Prednost turbo kružne raskrsnice je u nepostojanju preplitanja u kružnom kolovozu, što doprinosi opštoj bezbednosti i ubrzava kretanje saobraćaja. Nazad na projekte Delatnosti poslovanja Odeljenje za finansije i opšte poslove Odeljenje za saobraćajnice Odeljenje za saobraćaj Odeljenje za hidrotehniku i ekologiju Odeljenje za istražne radove i laboratorijska ispitivanja Odeljenje za konstrukcije i arhitekturu Odeljenje za geodeziju Kontakt podaci Jovana Popovića 40, Novi Sad +381-21-403049 office@mhm-projekt.rs Stranice Početna Delatnosti Reference O nama Kontakt

10/11